2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 114 , Tháng 12/2018


 
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Nhật Bản và giải pháp cho hàng xuất khẩu của Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Bình Dương
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của đặc điểm doanh nghiệp và nhà quản lý đến mạng lưới quan hệ ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam (trang 1-1)
Vũ Thị Hồng Nhung
Bản điện tử: | DOI:


Xây dựng khung năng lực với lãnh đạo khu vực hành chính công cấp sở tại Tỉnh Hòa Bình (trang 1-1)
Tạ Huy Hùng & Mai Thanh Lan
Bản điện tử: | DOI:


Phẩm chất cá nhân lãnh đạo, mỗi quan hệ của nó với văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp: nghiên cứu khám phá định tính (trang 1-1)
Nguyễn Hiệp & Nguyễn Thị Thúy Hằng & Nguyễn Phúc Nguyên
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Trần Thị Phương Thảo & Đinh Văn Sơn
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết của giáo viên cơ hữu với các trường trung học phổ thông ngoài công lập, kiểm chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh (trang 1-1)
Huỳnh Thị Thu Sương
Bản điện tử: | DOI:


Mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển (trang 1-1)
Dương Cẩm Tú & Hoàng Khắc Lịch & Vũ Đức Thanh
Bản điện tử: | DOI:Close menu