2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 152 , Tháng 12/2021


 
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính tại các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (trang 1-1)
Đàm Thị Thanh Huyền
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc kỳ hạn nợ giữa các ngành kinh doanh (trang 1-1)
Đỗ Thị Vân Trang
Bản điện tử: | DOI:


Ý định lựa chọn sản phẩm thương mại điện tử của người tiêu dùng khi mua sắm hàng hóa ngoài lãnh thổ Việt Nam (trang 1-1)
Hoàng Ngọc Bảo Châu & Phạm Hùng Cường
Bản điện tử: | DOI:


Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Phương Liên 
Bản điện tử: | DOI:


Chính thức hóa khu vực hộ kinh doanh cá thể: thực trạng và kiến nghị (trang 1-1)
Phạm Minh Đạt & Phạm Văn Hồng
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của đổi mới công nghệ ngân hàng lõi đến kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại - nghiên cứu trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (trang 1-1)
Lưu Thị Minh Ngọc
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố tác động đến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Cần Thơ (trang 1-1)
Hứa Thanh Nghị & Phan Thanh Tú
Bản điện tử: | DOI:


Cơ chế sử dụng nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới ở Tỉnh Nghệ An (trang 1-1)
Nguyễn Hoài Nam
Bản điện tử: | DOI:


Phát triển sản phẩm mới tại các doanh nghiệp sản xuất Châu Á: tiếp cận ở góc độ thị trường (trang 1-1)
Nguyễn Thu Hà & Phan Chí Anh
Bản điện tử: | DOI:Close menu