2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 132 , Tháng 12/2019


 
Tác động của kiểu hối đến tăng trưởng GDP của Việt Nam (trang 1-1)
Hoàng Thanh Hà & Nguyễn Phúc Hiền
Bản điện tử: | DOI:


Thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: thực trạng và một số khuyến nghị (trang 1-1)
Lê Trâm Anh  & Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt & Nguyễn Hoàng Việt
Bản điện tử: | DOI:


Bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Quỳnh Mai & Nguyễn Thị Ngọc Dung & Phan Hồng Mai
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu hiện trạng phân bổ đất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Giang (trang 1-1)
Mai Lan Phương & Nguyễn Quang Hà & Nguyễn Thị Dung
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của mức độ minh bạch và công bố thông tin đến hiệu quả tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Trương Đông Lộc & Lê Xuân Thái
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của tích hợp kênh lên ý định mua lặp lại của người tiêu dùng trong bán lẻ chéo kênh: trường hợp nghiên cứu cho ngành hàng thời trang tại Đà Nẵng (trang 1-1)
Trương Thị Hiếu Hạnh & Đặng Thị Thu Trang
Bản điện tử: | DOI:


Phân tích năng lực kinh doanh thương mại của đơn vị sản xuất (trang 1-1)
Nguyễn Minh Tuấn  & Nguyễn Văn Tường & Phạm Minh Đạt
Bản điện tử: | DOI:Close menu