2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 159 , Tháng 12/2021


 
Vai trò của hợp tác liên tổ chức và chia sẻ thông tin trong việc nâng cao tính linh hoạt chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thu Hà & Phan Chí Anh
Bản điện tử: | DOI:


Covid-19 và các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong học tập của sinh viên tại Việt Nam (trang 1-1)
Doãn Hà My & La Gia Long & Trần Quế Nhi & Vũ Tiến Đức  & Phạm Thị Huyền
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Lanh & Nguyễn Thị Thu Trang & Phạm Hồng Linh & Tạ Thanh Huyền & Đỗ Thu Hằng & Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Bản điện tử: | DOI:


Mối quan hệ giữa thái độ và ý định phát triển mô hình kinh tế chia sẻ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến tại Việt Nam (trang 1-1)
Đàm Gia Mạnh & Vũ Thị Thúy Hằng
Bản điện tử: | DOI:


Trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng trong kinh doanh khách sạn: nghiên cứu điển hình tại Tập đoàn khách sạn Mường Thanh (trang 1-1)
Bùi Khánh Linh  & Bùi Hữu Đức
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố tác động đến phát triển nhân lực quản trị tại các doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Hà Nội (trang 1-1)
Trần Thị Kim Anh & Trần Thị Bích Hằng
Bản điện tử: | DOI:


Công bố thông tin kế toán nguồn nhân lực của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Lại Thị Thu Thủy & Nguyễn Thị Hồng Lam & Phạm Đức Hiếu
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của hoạt động thân thiện với môi trường đến hình ảnh thương hiệu và thái độ của người tiêu dùng (trang 1-1)
Đoàn Thu Phương & Trương Thị Ngọc Thuyên
Bản điện tử: | DOI:


 Lợi thế cạnh tranh từ liên kết du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (trang 1-1)
Võ Thị Ngọc Thúy
Bản điện tử: | DOI:Close menu