2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 172 , Tháng 12/2022


 
Tác động của chính sách cổ tức tới biến động giá cổ phiếu - bằng chứng thực nghiệm của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (trang )
Hoàng Kiều Anh & Nguyễn Thị Hải Yến & Trần Tất Thành
Bản điện tử: 24 Jan 2023 | DOI:


Nghiên cứu các nhân tố tác động đến mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội (trang )
Nguyễn Hoàng Việt & Dương Nguyễn Thanh Thủy & Nguyễn Phước Hiệp
Bản điện tử: 24 Jan 2023 | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm tại trang trại của các hộ chăn nuôi bò sữa trên địa bàn một số tỉnh miền Bắc, Việt Nam (trang )
Nguyễn Văn Phương
Bản điện tử: 24 Jan 2023 | DOI:


Nghiên cứu nhận thức nhà quản trị về môi trường làm việc kết hợp hậu COVID (trang )
Tạ Huy Hùng & Mai Thanh Lan
Bản điện tử: 24 Jan 2023 | DOI:


Đánh giá quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc bộ y tế Việt Nam bằng phương pháp tiếp cận mô hình IPA (trang )
Nguyễn Thị Hà & Đặng Thị Phương Nga
Bản điện tử: 24 Jan 2023 | DOI:


Mối liên hệ giữa quản trị nhân lực xanh, thái độ và hành vi thân thiện với môi trường của nhân viên khách sạn cao cấp sau dịch bệnh COVID-19 (trang )
Lưu Thị Thùy Dương & Nguyễn Hoàng Nam & Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt & Vũ Tuấn Dương
Bản điện tử: 24 Jan 2023 | DOI:


Tác động của các nhân tố chất lượng logistics và sự sẵn lòng chi trả tới giá trị cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ giao hàng chặng cuối của doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh (trang )
Nguyễn Thanh Hùng
Bản điện tử: 24 Jan 2023 | DOI:


Tác động của quan ngại thương mại trong các biện pháp kỹ thuật (TBT, SPS) đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ (trang )
Doãn Nguyên Minh
Bản điện tử: 24 Jan 2023 | DOI:Close menu